Vekaletname

Bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı belgeye vekaletname deniyor.

Vekaletnameler, noterlikçe düzenleniyor. Vekaletnamede hangi yetkilerin vekilin tasarrufuna verileceğinin belirlenmesi ve bunların belirtilmesi gerekiyor.

Zorunlu olmadıkça taşınmazların mülkiyet devrini sağlayan (satış, taksim, trampa, bağış vb.) ya da borçlandırıcı ipotek tesisi yetkisini içeren genel vekaletnamelerin verilmemesi gerekiyor. 

hazır emlak sitesi